Κατηγορία Α1/Α3

Α1 / Α3

Πληροφοριες

Η Κατηγορία Α1, αφορά σκάφος βάρους κάτω από 900γρ, με ετικέτα C0 ή C1.
Σημειώνεται ότι για σκάφος κάτω από 250γρ δεν απαιτείται δίπλωμα!
Επιτρέπεται η πτήση πάνω από πλήθος.

Η Κατηγορία Α3, αφορά σκάφος βάρους από 4 έως λιγότερο από 25 κιλά, με ετικέτα C3, C4.
Δεν επιτρέπεται η πτήση πάνω ή κοντά σε πλήθος και η απόσταση από αστικές, βιομηχανικές κλπ περιοχές, είναι κατ’ ελάχιστο 150μ.

Η μεικτή κατηγορία Α1/Α3, αποτελεί το υποχρεωτικό σκαλοπάτι για οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση!

Οι δύο αυτές κατηγορίες, εξετάζονται από κοινού και όχι μεμονωμένα.