Κατηγορία Α2

Description

Σημείωση: Προκειμένου να ανοίξετε το συμπιεσμένο αρχείο με το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς προβλήματα, κατεβάστε και εγκαταστήστε ένα από τα γνωστά εργαλεία αποσυμπίεσης, όπως το winrar ή το winzip. Όποιο εργαλείο και αν επιλέξετε, η δωρεάν έκδοσή του είναι αρκετή.

Σημαντική επισήμανση:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του πτυχίου κατηγορίας Α2 από την ΥΠΑ, είναι να έχετε εξεταστεί επιτυχώς στην μεικτή κατηγορία Α1/Α3!

Περιλαμβάνονται τα εξής:

Α) Διδακτέα ύλη θεωρίας
Αναλυτικά τα κεφάλαια:
1. Μετεωρολογία
2. Απόδοση πτήσης ΣμηΕΑ
3. Τεχνικά και λειτουργικά μέτρα μετριασμού κινδύνου

Β) Τα επίσημα ερωτηματολόγια της ΥΠΑ (πολλαπλής επιλογής), μαζί με τις σωστές απαντήσεις επισημασμένες
Γ) Τα επίσημα ερωτηματολόγια της ΥΠΑ (πολλαπλής επιλογής), χωρίς επισημασμένες απαντήσεις, για σκοπούς εξάσκησης (κατά την απάντησή σας, θα σας ενημερώνει για την σωστή ή λανθασμένη επιλογή σας)

Επίσης, με την αγορά του εκπαιδευτικού υλικού, εξασφαλίζετε και την δυνατότητα συμμετοχής σας στις εξετάσεις!