Κορυφαία Εκπαίδευση.

Με επίκεντρο εσένα.

screenshots of theoretical material books

Διάρκεια

50 ώρες. Κοινή για όλες τις πιστοποιήσεις.

Κατηγορίες

H σχολή μας μπορεί να πιστοποιήσει χειριστές ΣμηΕΑ (drones) για ικανότητα επί πολυκόπτερου (Multirotor) στις κατηγορίες:
A0 έως 1kg (π.χ. DJI Spark – DJI Mavic pro) άδεια χειριστή UAS A
A1 1-4 kg (π.χ. DJI Phantom – DJI Inspire) άδεια χειριστή UAS B
A2 4-25 kg (π.χ. DJI Matrice 200, 210, 600) άδεια χειριστή UAS C

Όμως, δεν μένουμε στη θεωρία.

Το κάνουμε πράξη.

Προσωπικό

Το πλέον καταξιωμένο. Οι εκπαιδευτές μας με πολύχρονη παρουσία στο χώρο του αερομοντελισμού και των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, είναι οι μοναδικοί στην Ελλάδα με Instructor’s Certificate από χώρα της Ε.Ε. και φυσικά έχουν αναγνωριστεί ως εκπαιδευτές χειριστών ΣμηΕΑ από την Υ.Π.Α.

Εγκαταστάσεις

Ιδανικές για σένα. Eίναι αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο για χειριστές ΣμηΕΑ από την ΥΠΑ, με αριθμό άδειας EL-UASS-TC-8 και οι εγκαταστάσεις μας για τα θεωρητικά μαθήματα (140m2, με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό προβολής οπτικοακουστικού υλικού) θεωρούνται οι καλύτερες στη χώρα μας.

Τιμές

Έχουμε τις καλύτερες.

our practice classes are the most fun

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η θεωρητική εκπαίδευση της DPS σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών ΣμηΕΑ (ΦΕΚ Β΄ 4527/30-12- 2016) αποτελείται από τουλάχιστον 50 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, πραγματοποιείται από πιστοποιημένο από την ΥΠΑ εκπαιδευτή της DPS με στόχο την άρτια προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για τον χειρισμό των ΣμηΕΑ.

Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εναέριος χώρος: Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, αεροδιάδρομοι, τερματικές περιοχές (ΤΜΑ), ζώνες κυκλοφορίας αεροδρομίων (ΑΤΖ), ζώνες ελέγχου (CTR). Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας (ATC, FIS, Alerting system) – Κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR) – Αγγελίες (NOTAMS).

Κανόνες εναέριας κυκλοφορίας για διεξαγωγή πτήσεων ΣμηΕΑ (επίπεδα πλεύσης, περιορισμοί, απαγορευμένες περιοχές πτήσεων για ΣμηΕΑ, συμμόρφωση με κανόνες ΕΚ, παραβιάσεις – ποινές).

Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση ΣμηΕΑ

Πτήσεις ΣμηΕΑ πάνω από κατοικημένη περιοχή και συναθροίσεις

Νυχτερινές πτήσεις

Αναγνώριση και αποφυγή συγκρούσεων

Γεωπερίφραξη

Τύποι λειτουργίας ΣμηΕΑ: Λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής (Visual Line of Sight – VLOS), Λειτουργία με Επέκταση Οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS),
Λειτουργία Πέραν Οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)
Σχέδια πτήσης (ηλεκτρονική υποβολή, διαδικασίες, προϋποθέσεις, αλλαγές, έγκριση) –
Άδειες εναέριας κυκλοφορίες για πτήσεις ΣμηΕΑ σε απαγορευμένες περιοχές.

Ατμόσφαιρα: τα στρώματα της ατμόσφαιρας, ιδιότητες της ατμόσφαιρας, ο νόμος των
τελείων αερίων, διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα (ISA)

Ενέργεια και θερμοκρασία: θερμότητα και θερμοκρασία, ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, μεταβολές της θερμοκρασίας, κλίμακες
Ατμοσφαιρική πίεση: βαρομετρική πίεση και χάρτες επιφανείας, χάρτες ανώτερης
ατμόσφαιρας (constant pressure charts)

Πυκνότητα – υγρασία: πυκνότητα ατμοσφαιρικού αέρα, υγρασία ατμοσφαιρικού αέρα και χαρακτηριστικά της υγρασίας

Καταστάσεις ισορροπίας: αδιαβατική μεταβολή, ευστάθεια και αστάθεια, χαρακτηριστικά ευσταθούς και ασταθούς αέρα

Νέφη: σχηματισμός νεφών, ταξινόμηση νεφών, νεφοκάλυψη, βάση νεφών, οροφή και ίχνη συμπύκνωσης

Υετός: μορφές υετού, ένταση και διάρκεια υετού

Άνεμος, χαρακτηριστικά του ανέμου, γεωστροφικός άνεμος, άνεμος βαροβαθμίδας, ημερήσιοι άνεμοι και τοπικοί άνεμοι

Ομίχλη

Παγοποίηση: είδη παγοποίησης. εξωτερική παγοποίηση ή παγοποίηση δομής, εσωτερική παγοποίηση

Καταιγίδα: εξέλιξη καταιγίδας, τύποι καταιγίδων, γραμμή λαίλαπας, ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός

Αέριες μάζες: αέριες μάζες, μετωπικές επιφάνειες- μέτωπα

Αναταράξεις: θερμικές, μηχανικές, ορογραφικές, διατμητικός άνεμος (wind shear) αεροδίνες (wake turbulence)

Μετεωρολογικές πληροφορίες: METAR, TAF, VOLMET, ATIS.

Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS) πεδίο εφαρμογής – ορισμοί συντομογραφίες

Κριτήρια κατηγοριοποίησης ΣμηΕΑ

Ασφάλιση ΣμηΕΑ

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συσκευή παθητικής ή ενεργητικής ταυτοποίησης με τον αριθμό καταγραφής ή χαρακτηριστικό κωδικό νηολόγησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio frequency identification tag – RFID), αποκριτές (transponders).

Ανοικτή κατηγορία: υποκατηγορίες-προϋποθέσεις πτήσεων

Ειδική κατηγορία: προϋποθέσεις πτήσεων, καταγραφή στο Ειδικό Μητρώο, Άδεια πτητικής λειτουργίας

Πιστοποιημένη κατηγορία: προϋποθέσεις πτήσεων, νηολόγηση, Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας, Πιστοποιητικό Εκμεταλλευόμενου ΣμηΕΑ (ROC)

Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου (κυρώσεις)

Κανονισμός Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών ΣμηΕΑ: κατηγορίες αδειών χειριστών, ικανότητες και ειδικότητες αδειών χειριστών, διαδικασία χορήγησης αδειών χειριστών, εκπαιδευτών και εξεταστών ΣμηΕΑ και αδειών λειτουργίας σε Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ.

Έννοιες: Μεσημβρινός, Ισημερινός, γεωγραφικό μήκος-πλάτος, παρεκτροπή πυξίδας (deviation), μαγνητική απόκλιση πυξίδας (variation), αληθές ίχνος (track), πορεία (heading), ταχύτητα αέρος (air speed), ταχύτητα εδάφους (ground speed), θέση αέρος ΣμηΕΑ (air-position), θέση εδάφους ΣμηΕΑ (ground-position), διόπτευση(οβ8Π^), εκτροπή (drift)

Διεθνής τυπική ατμόσφαιρα (ISA) του ICAO: στατική πίεση, δυναμική πίεση, πυκνότητα αέρα, ολική πίεση, αληθής ταχύτητα αέρα (ΑΤΑ) ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρα (ΕΤΑ), διορθωμένη ταχύτητα αέρα (ΔΤΑ), διαφοροποίηση της ΑΤΑ με το ύψος -Διεύθυνση:
συσχετισμός αληθών, μαγνητικών και πορειών πυξίδας Σχετική διόπτευση

Ναυτιλία καθ’ύψος: αληθές ύψος, ύψος πίεσης, βαρομετρική πίεση, QNH, σχετικό ύψος QFE, διαδικασίες ρύθμισης υψομέτρου για πτήσεις ΣμηΕΑ, ύψος πυκνότητας

Χάρτες: VFR χάρτες, Κλίμακα 1 : 500.000 – 1 1.000.000, θέση ΣμηΕΑ με συντεταγμένες,
σχέδιο πτήσεως στο χάρτη, UTC παγκόσμια ώρα (Ανατολή-Δύση)

Προετοιμασία: παράγοντες που επηρεάζουν την διαδρομή, σχέδιο ναυτιλίας,
ζυγοστάθμιση, πτητική ικανότητα ΣμηΕΑ

Αεροτομές, έλικες, σχεδίαση πτερύγων, σχεδίαση στροφείου, φόρτος στροφείου, είδη ευστάθειας, πηδάλια ελέγχου ΣμηΕΑ

Συστήματα ανάκτησης, όργανα πτήσης, τεχνητός ορίζοντας, πτητική επιχειρησιακή λειτουργία, ευθεία και οριζόντια πτήση, δυνάμεις κατά την στροφή, απώλεια στήριξης, επιχειρησιακές δυνατότητες ΣμηΕΑ, όρια απόδοσης ΣμηΕΑ, βάρος/φόρτωση και μεταφορά.

Βασική φρασεολογία

Πρακτικά μαθήματα

GNSS/GPS: αρχές λειτουργίας, λειτουργικός έλεγχος

Θεωρία συχνοτήτων: χαρακτηριστικά συχνοτήτων, περιορισμοί συχνοτήτων, χρήση συχνοτήτων επικοινωνίας σταθμού ελέγχου και ΣμηΕΑ.

Συντήρηση: κινητήρες (ηλεκτρικοί, δίχρονοι, τετράχρονοι), τύποι, λειτουργίες και μονάδες ελέγχου ταχύτητας, ηλεκτρικό σύστημα, τυπικά ηλεκτρικά συστήματα, μέρη αυτών, σερβοκινητήρες, συστήματα καυσίμου, τύποι καυσίμου, εφοδιασμός

Μετάδοση πληροφοριών (data links), χρήση συχνοτήτων ΣμηΕΑ, GPS, παρεμβολές συχνοτήτων, πρότυπα βάσης δεδομένων, διακοπή μεταφοράς δεδομένων (lost link)

Μπαταρίες, τύποι και παράμετροι μπαταριών, συνδεσμολογία μπαταριών και φόρτιση, επικινδυνότητα

Αυτόματοι πιλότοι(Α/Ρ), ρόλος – χρήση – εσφαλμένη λειτουργία Α/Ρ, συστήματα τερματισμού πτήσης

Σταθμοί εδάφους, κατηγορίες, λειτουργικές απαιτήσεις

Συστήματα-εξοπλισμός αναγνώρισης κινδύνου και αποφυγής σύγκρουσης: αναγνώριση, διαβάθμιση, διαχείριση και τρόποι αναγνώρισης κινδύνου

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη φυσιολογία, πίεση (άγχος), κόπωση, ίλιγγος, απώλεια προσανατολισμού, οπτικές παραισθήσεις

Διαχείριση πόρων πληρώματος (CRM-crew resource management) – Διαχείριση πόρου μόνου πιλότου (SRM – single pilot resource management)

Διαχείριση ρίσκου (risk management). – Λήψη αεροναυτικών αποφάσεων και φυσιολογία (Aeronautical Decision making and Physiology)

Ατυχήματα – Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Drone Pilot School

Πτητική Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με την κατηγορία της άδειας χειριστή που επιθυμούν πρέπει
να παρακολουθήσουν τις κάτωθι ώρες πτητικής εκπαίδευσης:

  • UAS Pilot Α για ΣμηΕΑ έως 1Kg πτητική εκπαίδευση 3 ώρες
  • UAS Pilot Β για ΣμηΕΑ MTOM από 1Kg έως 4Kg πτητική εκπαίδευση 7 ώρες
  • UAS Pilot C για ΣμηΕΑ MTOM από 4Kg έως 25Kg πτητική εκπαίδευση 12 ώρες

Αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων

Προετοιμασία πτήσης, χειρισμοί προ-πτήσεως. επιθεώρηση και εξυπηρέτηση του μη-επανδρωμένου αεροσκάφους και του σταθμού εδάφους, ανεφοδιασμός, έλεγχοι επικοινωνιών και επιβεβαίωση λειτουργιών, διαμόρφωση, φόρτωση και επιβεβαίωση πληροφοριών σχεδίου πτήσης, διασφάλιση αδειών από υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας

Λειτουργίες και κινήσεις εδάφους, όπου έχει εφαρμογή, πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων σε συνεργασία με παρατηρητή

Οπτικός έλεγχος μη-επανδρωμένου αεροσκάφους

Επαναφορά από πτήση υπερβολικά χαμηλών ταχυτήτων, υπερβολικό βαθμό καθόδου, αποφυγή περιδίνησης

Επαναφορά από ασυνήθιστες στάσεις με βοήθεια οργάνων ή κάμερας πτήσης

Απογειώσεις και προσγειώσεις χωρίς και με άνεμο

Διαδικασίες ναυτιλίας με όλα τα μέσα που διατίθενται και αλλαγές σχεδίου εν πτήση, απώλεια επικοινωνιών (C2 link failure)

Αναγνώριση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και αποφυγή αυτών

Μη-κανονικές διαδικασίες και διαδικασίες ανάγκης συμπεριλαμβανομένων εξομοιουμένων κρατήσεων κινητήρα, απώλειας ηλεκτρικής ισχύος, δυσλειτουργίας λογισμικού, απώλειας C2 link, απώλειας επικοινωνιών, βλάβες άλλων συστημάτων

Συμμόρφωση με περιορισμούς εναερίου χώρου, οριζόντιος και κάθετος περιορισμός

Μονο σε εμάς έχεις την ευκαιρία να πιλοτάρεις τον πλήρη στόλο της DJI.

Ο εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει πτήσεις με όλα σχεδόν τα drones της DJI,
όπως Spark, Mavic, Phantom, Inspire, Matrice και Agras.

Για μεγέθυνση, ακουμπήστε τις εικόνες.

Υπό την αιγίδα & με τη συνεργασία

DJI store Greece

επίσημος διανομέας και service του κολοσσού dji για την Ελλάδα.