11ο Τμήμα 2020
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρ. 9 Οκτωβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 09/10/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 10/10/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 11/10/2020 09:00 – 20:00

Παρασκευή 16/10/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 17/10/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 18/10/2020 09:00 – 20:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση