10ο Τμήμα 2020
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρ. 25 Σεπτεμβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 25/9/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 26/9/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 27/9/2020 09:00 – 20:00

Παρασκευή 02/10/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 03/10/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 04/10/2019 09:00 – 20:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση