3ο Τμήμα 2020
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρ. 24 Ιανουαρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 24/1/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 25/1/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 26/1/2020 09:00 – 20:00

Παρασκευή 31/1/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 1/2/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 2/2/2020 09:00 – 20:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση