4ο Τμήμα 2020
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρ. 6 Μαρτίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 6/3/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 7/3/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 8/3/2020 09:00 – 20:00

Παρασκευή 13/3/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 14/3/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 15/10/2019 09:00 – 20:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση