4ο Τμήμα 2020
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρ. 7 Φεβρουαρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 7/2/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 8/2/2020 10:00 – 15:00 & 17:00 -22:00
Κυριακή 9/2/2020 9:00 – 14:00 & 15:00 -20:00

Παρασκευή 14/2/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 15/2/2020 10:00 – 15:00 & 17:00 -22:00
Κυριακή 16/2/2020 9:00 – 14:00 & 17:00 -22:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση