2ο Τμήμα 2020
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρ. 10 Ιανουαρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 10/1/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 11/1/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 12/1/2020 09:00 – 20:00

Παρασκευή 17/1/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 18/1/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 19/1/2020 09:00 – 20:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση