6ο Τμήμα 2020 [Ταχύρυθμο] Έναρξη: Παρ. 27 Μαρτίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 27/3/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 28/3/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 29/3/2020 09:00 – 20:00

Παρασκευή 3/4/2020 17:00 – 22:00
Σάββατο 4/4/2020 10:00 – 22:00
Κυριακή 5/4/2020 09:00 – 20:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση