5ο Τμήμα 2019 [Ταχύρυθμο] Έναρξη Παρασκευή 29 Μαρτίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.
Παρασκευή 29 Μαρτίου έως Κυριακή 14 Απριλίου

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Ώρες μαθημάτων:
Παρασκευή 29/3/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 30/3/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 31/3/2019 09:00 – 20:00

Παρασκευή 5/4/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 6/4/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 7/4/2019 09:00 – 20:00

Εκκαθάριση