4ο Τμήμα 2019 [Καθημερινό απογευματινό] Έναρξη Τετάρτη 20 Μαρτίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια:
Τετάρτη 20 Μαρτίου έως Πέμπτη 4 Απριλίου

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Ώρες μαθημάτων:
17:00 – 22:00
Τετάρτη 20/3/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 21/3/2019 17:00 – 22:00
Παρασκευή 22/3/2019 17:00 – 22:00

Τρίτη 26/3/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 27/3/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 28/3/2019 17:00 – 22:00

Δευτέρα 1/4/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 2/4/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 3/4/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 4/4/2019 17:00 – 22:00

Εκκαθάριση