11ο Τμήμα [Ταχύρυθμο]. Έναρξη Παρασκευή 31 Μαίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 Π.Σ.Κ.

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Ώρες μαθημάτων:
Παρασκευή 31/05/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 01/05/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 02/05/2019 09:00 – 20:00

Παρασκευή 07/06/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 08/06/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 09/06/2019 09:00 – 20:00

Εκκαθάριση