18ο Τμήμα 2019
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρ. 13 Δεκεμβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 13/12/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 14/12/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 15/12/2019 09:00 – 20:00

Παρασκευή 20/12/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 21/12/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 22/12/2019 09:00 – 20:00

Εκκαθάριση