17ο Τμήμα 2019
[Καθημερινό Απογευματινό]
Έναρξη: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια:
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου έως Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Πρόγραμμα:

Δευτέρα 09/12/2019 17:00 – 23:00
Τρίτη 10/12/2019 17:00 – 23:00
Τετάρτη 11/12/2019 17:00 – 23:00
Πέμπτη 12/12/2019 17:00 – 23:00

Δευτέρα 16/12/2019 17:00 – 23:00
Τρίτη 17/12/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 18/12/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 19/12/2019 17:00 – 22:00

Δευτέρα 23/12/2019 17:00 – 22:00

Εκκαθάριση