7ο Τμήμα 2020 [Καθημερινό Απογευματινό] Έναρξη: Τετάρτη 25 Μαρτίου

150.00 (ως προκαταβολή)

Σύνολο μαθημάτων:
10 ημέρες

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 25/3/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 26/3/2020 17:00 – 22:00

Δευτέρα 30/3/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 31/3/2020 17:00 – 22:00
Τετάρτη 1/4/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 2/4/2020 17:00 – 22:00

Δευτέρα 6/4/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 7/4/2020 17:00 – 22:00
Τετάρτη 8/4/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 9/4/2020 17:00 – 22:00

Εκκαθάριση