16ο Τμήμα 2019
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 22/11/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 23/11/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 24/11/2019 09:00 – 20:00

Παρασκευή 29/11/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 30/11/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 01/12/2019 09:00 – 20:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση