15ο Τμήμα 2019 [Καθημερινό Απογευματινό] Έναρξη: Δευτέρα 18 Νοεμβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια:
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου έως Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Πρόγραμμα:

Δευτέρα 18/11/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 19/11/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 20/11/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 21/11/2019 17:00 – 22:00

Δευτέρα 25/11/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 26/11/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 27/11/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 28/11/2019 17:00 – 22:00

Δευτέρα 02/12/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 03/12/2019 17:00 – 22:00

Ώρες μαθημάτων:
17:00 – 22:00

Εκκαθάριση