5ο Τμήμα 2020
[Καθημερινό Απογευματινό]
Έναρξη: Δευτέρα 9 Μαρτίου

150.00 (ως προκαταβολή)

Σύνολο μαθημάτων:
10 ημέρες

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Πρόγραμμα:

Δευτέρα 9/3/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 10/3/2020 17:00 – 22:00
Τετάρτη 11/3/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 12/3/2020 17:00 – 22:00

Δευτέρα 16/3/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 17/3/2020 17:00 – 22:00
Τετάρτη 18/3/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 19/3/2020 17:00 – 22:00

Δευτέρα 23/3/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 24/3/2020 17:00 – 22:00

Ώρες μαθημάτων:
17:00 – 22:00

Εκκαθάριση