13ο Τμήμα 2019
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: 13 Σεπτεμβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 13/9/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 14/9/2019 10:00 – 15:00 & 17:00 -22:00
Κυριακή 15/9/2019 9:00 – 14:00 & 15:00 -20:00

Παρασκευή 20/9/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 21/9/2019 10:00 – 15:00 & 17:00 -22:00
Κυριακή 22/9/2019 9:00 – 14:00 & 17:00 -22:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση