14ο Τμήμα 2019
[Ταχύρυθμο]
Έναρξη: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια: 2 (Π.)Σ.Κ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 01/11/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 02/11/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 03/11/2019 09:00 – 20:00

Παρασκευή 08/11/2019 17:00 – 22:00
Σάββατο 09/11/2019 10:00 – 22:00
Κυριακή 10/11/2019 09:00 – 20:00

Ημέρες μαθημάτων:
Παρασκευή / Σάββατο / Κυριακή

Εκκαθάριση