10ο Τμήμα 2019
[Καθημερινό Απογευματινό]
Έναρξη: Δευτέρα 26 Αυγούστου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια:
Δευτέρα 26 Αυγούστου έως Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Πρόγραμμα:

Δευτέρα 26/8/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 27/8/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 28/8/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 29/8/2019 17:00 – 22:00

Δευτέρα 2/9/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 3/9/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 4/9/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 5/9/2019 17:00 – 22:00

Δευτέρα 9/9/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 10/9/2019 17:00 – 22:00

Εκκαθάριση