13ο Τμήμα 2019
[Καθημερινό Απογευματινό]
Έναρξη: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια:
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου έως Πέμπτη 14 Νοεμβρίου

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Πρόγραμμα:

Δευτέρα 30/10/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 31/10/2019 17:00 – 22:00

Δευτέρα 04/11/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 05/11/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 06/11/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 07/11/2019 17:00 – 22:00

Δευτέρα 11/11/2019 17:00 – 22:00
Τρίτη 12/11/2019 17:00 – 22:00
Τετάρτη 13/11/2019 17:00 – 22:00
Πέμπτη 14/11/2019 17:00 – 22:00

Ώρες μαθημάτων:
17:00 – 22:00

Εκκαθάριση