1ο Τμήμα 2020
[Καθημερινό Απογευματινό]
Έναρξη: Τετάρτη 1 Ιανουαρίου

150.00 (ως προκαταβολή)

∆ιάρκεια:
Τετάρτη 8 Ιανουαρίου έως Πέμπτη 23 Ιανουαρίου

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 8/1/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 9/1/2020 17:00 – 22:00

Δευτέρα 13/1/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 14/1/2020 17:00 – 22:00
Τετάρτη 15/1/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 16/1/2020 17:00 – 22:00

Δευτέρα 20/1/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 21/1/2020 17:00 – 22:00
Τετάρτη 22/1/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 23/1/2020 17:00 – 22:00

Ώρες μαθημάτων:
17:00 – 22:00

Εκκαθάριση