9ο Τμήμα 2020
[Καθημερινό Απογευματινό]
Έναρξη: Δευτέρα 20 Απριλίου

150.00 (ως προκαταβολή)

Σύνολο μαθημάτων:
10 ημέρες

Ημέρες μαθημάτων:
∆ευτέρα / Τρίτη / Τετάρτη / Πέμπτη

Πρόγραμμα:

Δευτέρα 20/4/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 21/4/2020 17:00 – 22:00
Τετάρτη 22/4/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 23/4/2020 17:00 – 22:00

Δευτέρα 27/4/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 28/4/2020 17:00 – 22:00
Τετάρτη 29/4/2020 17:00 – 22:00
Πέμπτη 30/4/2020 17:00 – 22:00

Δευτέρα 4/5/2020 17:00 – 22:00
Τρίτη 5/5/2020 17:00 – 22:00

Ώρες μαθημάτων:
17:00 – 22:00

Εκκαθάριση