Η ομάδα σου.

Γίνε επαγγελματίας Χειριστής ΣμηΕΑ (Drone)

Στο #1 Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ελλάδας με την πιστοποίηση της ΥΠΑ.

the CEO of DPS

Γιάννης Κούτσουλας

Iδιοκτήτης & Διευθύνων Σύμβουλος DPS

Ελευθέριος Ρηγάτος

Υπεύθυνος σπουδών της DPS Εκπαιδευτής EL-UPL32448547

Στο προσωπικό μας ανήκουν οι μόνοι 2 διεθνώς πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.
Πανελληνίως.

Μελετήσαμε τις ανάγκες
για την πιστοποίηση επαγγελματιών Χειριστών
ΣμηΕΑ (Drone)
και σχεδιάσαμε το ιδανικό πρόγραμμα σπουδών.

Για σένα.

Κωνσταντίνος Λυμέρης

Εκπαιδευτής