Κατηγορία A2

Κατηγορία A2

Πληροφοριες

Η Κατηγορία Α2, αφορά σκάφος βάρους από 900γρ μέχρι κάτω από 4 κιλά, με ετικέτα C2.

Επιτρέπει την πτήση κοντά σε κόσμο, όπου η οριζόντια απόσταση από το πλήθος είναι τουλάχιστον ίση με το ύψος πτήσης, με ελάχιστο όριο τα 30μ.

Σε περίπτωση που το σκάφος έχει λειτουργία low speed, τότε η οριζόντια απόσταση είναι πάλι ίση με το ύψος πτήσης, αλλά το ελάχιστο όριο είναι στα 5μ

Για να λάβει κάποιος την Πιστοποίηση της Κατηγορίας A2, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει την Πιστοποίηση της Κατηγορίας Α1/Α3